PIŠKOTKI

Kaj so piškotki (cookies)?
Ta Portal uporablja piškotke – majhne datoteke, sestavljene iz črk in številk, ki jih Portal shrani v naprave Uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta oziroma Portala. Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo aktualno in primerno vsebino spletnih strani in so zato priročni za usklajevanje z interesi in preferencami posameznega spletnega Uporabnika. Namen piškotkov je prepoznavanje posameznih naprav, ki so jih Uporabniki uporabili pri dostopu in s tem spremljati aktivnosti med brskanjem po Portalu. Piškotki se v napravi Uporabnika lahko shranijo le za čas uporabe Portala in se po zaprtju le-tega z naprave Uporabnika izbrišejo, nekateri piškotki pa v napravi ostanejo določen čas, ne glede na samo uporabo Portala. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom spletnega brskalnika, ki ga Uporabnik uporablja.
Nekateri izmed piškotkov so nujni za delovanje Portala, večina piškotkov pa je pomembna za zagotavljanje Uporabniku naklonjenih spletnih storitev. Z njihovo pomočjo si Portal zapomni posameznikove interese in preference, s tem pa Portal omogoči Uporabniku bolj enostavno, učinkovito, hitrejše in prijaznejše brskanje ter uporabo Portala.
Piškotki, ki jih uporabljamo na strani.

Portal uporablja naslednje piškotke:
Analitični piškotki: z njihovo uporabo se spremljajo obiski na Portalu in zbirajo podatki o njegovi uporabi oziroma statistiki. Na podlagi teh podatkov se ugotavlja in izboljšuje delovanje Portala. Za uporabo teh piškotkov je potrebna privolitev Uporabnika.

Družbena omrežja: za njihovo uporabo je potrebna privolitev Uporabnika, saj s tem dovoli Facebooku, Twitterju in ostalim družbenim omrežjem, da prikazujejo Uporabniku prilagojene vtičnike.

Tehnični piškotki
Ti piškotki vsebujejo sprotne informacije o prikazu in ločljivosti zaslona in se uporabljajo pri
osveževanju strani, da bi izračunali širino prilagodljivih slik. Ti piškotki ne
vsebujejo nobenih osebnih podatkov.

Analitika
Za merjenje obiska na naši spletni strani uporabljamo storitev Google Analytics. Pri tem ne prenašamo nikakršnih osebnih podatkov, tudi vašega IP naslov ne.

Strinjanje s piškotki
Z obkljukanjem piškotkov, se Uporabnik strinja z uporabo piškotkov. 

Krio Klinika d.o.o.